User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

*Kính tặng anh chị Nguyễn Hữu Luyện 

Một Tháng Tư nào đó 
Tôi làm thơ hồi hương 
Báo cho Mẹ già thương 
Rằng con yêu trở lại 

Một tháng Tư nào đó 
Chúng ta về quê hương 
Đi khắp các phố phường 
Thăm anh em, dòng họ 

Vui lên đi chị, em! 
Vui lên, vì bóng đêm 
Rồi sẽ thua ánh sáng 
Khi mặt trời bừng lên 

Một Tháng Tư nào đó 
Người mình từ bốn phương 
Sẽ quay về cố quốc 
Cờ Tự Do cao giương 

Tôi sẽ làm thơ tình 
Cho quê hương của mình, 
Cho bao nhiêu chiến sĩ 
Đã một đời hy sinh! 

Vui lên đi nhé anh! 

covang

Ý Nga