User Rating: 0 / 5

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 
 
*Cho những bạn bè và chiến hữu của tôi đã chết ngày  29-3-1975
 
Tôi nhận lời anh nhắn
Từ mộ chiến trường xưa
Anh nằm bên đèo heo hút gió mưa
Nhang khói lạnh,
Thân xác rữa tàn theo tháng ngày quên lãng
Anh ngã xuống
Để bạn bè di tản
Để quan tướng nào bỏ trận chiến chạy xa 
Lúc thanh bình
Giành giựt bả vinh hoa
Cơn quốc biến
Tìm đường bôn tẩu trước
Như rắn không đầu, anh còn làm gì được
Viên đạn cuối cùng
Anh hướng thẳng phía quân thù.
 
30 04 1975
 
Dư Mỹ